به وبسایت وکیل خوب خوش آمدید *** ما در این سایت به دنبال ارائه پاسخ کاربری به سوالات حقوقی شما مراجعان عزیز هستیم *** لطفا با ثبت نظر ما را در بهبود عملکرمان یاری نمایید *** با تشکر

وکیل خوب در رشت

وکیل خوب در رشت

نرخ دیه حسب اعلام قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰

۱-دیه کامل در ماه غیر حرام ۴۸۰۰۰۰۰۰۰تومان
۲-دیه کامل در ماه حرام (محرم ، ذی القعده،ذی الحجه ، رجب)۶۴۰۰۰۰۰۰۰تومان
۳-یک دینار شرعی۴۸۰۰۰۰تومان
۴-یک درهم شرعی ۴۸۰۰۰تومان
۵-یک نفر شتر ۴۸۰۰۰۰۰تومان
۶-یک ده هزارم دیه کامل۴۸۰۰۰تومان
۷-یک هزارم دیه کامل۴۸۰۰۰۰تومان
۸-یکصدم دیه کامل (یک درصد)۴۸۰۰۰۰۰تومان
۹-نیم صدم دیه کامل (نیم درصد)۲۴۰۰۰۰۰تومان
۱۰-یک دهم درصد ۴۸۰۰۰۰تومان
۱۱-دو دهم درصد دیه کامل۹۶۰۰۰۰تومان
۱۲- سه دهم درصد دیه کامل۱۴۴۰۰۰۰تومان
۱۳-چهار دهم درصددیه کامل۱۹۲۰۰۰۰تومان
۱۴-پنج دهم درصد دیه کامل۲۴۰۰۰۰۰تومان
۱۵-شش دهم درصد دیه کامل۲۸۸۰۰۰۰تومان
۱۶-هفت دهم دصد دیه کامل ۳۳۶۰۰۰۰تومان
۱۷-هشت دهم درصد دیه کامل ۳۸۴۰۰۰۰تومان
۱۸-نه دهم درصد دیه کامل ۴۳۲۰۰۰۰تومان
۱۹-یک درصد دیه کامل۴۸۰۰۰۰۰تومان

۲۰-یک ویک دهم درصد دیه کامل۵۲۸۰۰۰۰تومان
۲۱-یک ودو دهم درصد دیه کامل۵۷۶۰۰۰۰تومان
۲۲-یک وسه دهم درصد دیه کامل۶۲۴۰۰۰۰تومان
۲۳-یک وچهار دهم درصد دیه کامل ۶۷۲۰۰۰۰تومان
۲۴-یک وپنج دهم درصد دیه کامل۷۲۰۰۰۰۰تومان
۲۵-یک وشش دهم درصد دیه کامل۷۶۸۰۰۰۰تومان
۲۶-یک وهفت دهم درصد دیه کامل۸۱۶۰۰۰۰تومان
۲۷-یک وهشت دهم درصد دیه کامل ۸۶۴۰۰۰۰تومان
۲۸-یک ونه دهم درصد دیه کامل۹۱۲۰۰۰۰تومان
۲۹-دو درصد دیه کامل۹۶۰۰۰۰۰تومان

۳۰-دونیم درصد دیه کامل۱۲۰۰۰۰۰۰تومان
۳۱-سه درصد دیه کامل ۱۴۴۰۰۰۰۰تومان
۳۲-سه ونیم درصد دیه کامل ۱۶۸۰۰۰۰۰تومان
۳۳-چهار درصد دیه کامل۱۹۲۰۰۰۰۰تومان
۳۴-چهارونیم درصد دیه کامل۲۱۶۰۰۰۰۰تومان
۳۵-پنج درصد دیه کامل ۲۴۰۰۰۰۰۰تومان
۳۶-پنج ونیم درصد دیه کامل ۲۶۴۰۰۰۰۰تومان
۳۷-شش درصد دیه کامل ۲۸۸۰۰۰۰۰تومان
۳۸-شش ونیم درصد دیه کامل۳۱۲۰۰۰۰۰تومان
۳۹-هفت درصد دیه کامل۳۳۶۰۰۰۰۰تومان

۴۰-هفت ونیم درصد دیه کامل۳۶۰۰۰۰۰۰تومان
۴۱- هشت درصد دیه کامل۳۸۴۰۰۰۰۰تومان
۴۲-هشت ونیم درصد دیه کامل۴۰۸۰۰۰۰۰تومان
۴۳-نه درصد دیه کامل۴۳۲۰۰۰۰۰تومان
۴۴- نه ونیم درصد دیه کامل ۴۵۶۰۰۰۰۰تومان
۴۵- ده درصد دیه کامل۴۸۰۰۰۰۰۰تومان
۴۶-نصف (یک دوم) دیه کامل ۲۴۰۰۰۰۰۰۰تومان
۴۷-ثلث دیه کامل(یک سوم) ۱۶۰۰۰۰۰۰۰تومان
۴۸- ربع ( یک چهارم ) دیه کامل ۱۲۰۰۰۰۰۰۰تومان
۴۹-خمس(یک پنجم ) دیه کامل۹۶۰۰۰۰۰۰تومان
۵۰-چهار پنحم از یک پنجم دیه کامل ۷۶۸۰۰۰۰۰تومان
۵۱-چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل۳۸۴۰۰۰۰۰تومان
۵۲-یک پنجم از یک دهم دیه کامل۹۶۰۰۰۰۰تومان
۵۳-یک دوم از یک دهم دیه کامل ۲۴۰۰۰۰۰۰تومان
۵۴- حارصه( یک شتر)۴۸۰۰۰۰۰تومان
۵۵-دامیه (دوشتر)۹۶۰۰۰۰۰تومان
۵۶-متلاحمه(سه شتر)۱۴۴۰۰۰۰۰تومان
۵۷-سمحاق(چهار شتر)۱۹۲۰۰۰۰۰تومان
۵۸-موضعه(پنج شتر)۲۴۰۰۰۰۰۰تومان
۵۹-هاشمه(ده شتر )۴۸۰۰۰۰۰۰تومان
۶۰-منقله (پانزده شتر)۷۲۰۰۰۰۰۰تومان
۶۱-ماء مومه (سی وسه شتر)۱۵۸۴۰۰۰۰۰تومان
۶۲-جائفه(ثلث دیه کامل) ۱۶۰۰۰۰۰۰۰تومان
۶۳-دامغه ( ثلث دیه کامل وهمچنین ارش که توسط پزشکی قانونی تعیین میگردد)ثلث ۱۶۰۰۰۰۰۰۰میلیون تومان
۶۴-سیاه شدن صورت بدون جراحت ، شش دینار ۲۸۸۰۰۰۰تومان
۶۵-کبود شدن صورت (سه دینار)۱۴۴۰۰۰۰تومان
۶۶-سیاه شدن سایر اعضاء بدن ( سه دینار) ۱۴۴۰۰۰۰تومان
۶۷-سرخ شدن اعضاء بدن ( ربع دینار) ۱۲۰۰۰۰تومان
۶۸-دیه نطفه که در رحم مستقر شده است
(بیست دینار ) ۹۶۰۰۰۰۰تومان
۶۹-دیه علقه که خون بسته است
(چهل دینار )۱۹۲۰۰۰۰۰تومان
۷۰-دیه جنین که گوشت و استخوان آن تمام شده است و هنوز روح در آن پیدا نشده است ، فرقی بین پسر و دختر نیست ( یکصد دینار) ۴۸۰۰۰۰۰۰تومان
۷۱-دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان درآمده است و هنوز گوشت نروییده است
(هشتاد دینار )۳۸۴۰۰۰۰۰تومان
۷۲-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است
(اگر پسر باشد) دیه کامل۴۸۰۰۰۰۰۰۰تومان
۷۳-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است
(اگر دختر باشد) نصف دیه کامل مرد مسلمان ۲۴۰۰۰۰۰۰۰تومان
۷۴-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است واگر مشتبه باشد ( سه چهارم دیه کامل)۳۶۰۰۰۰۰۰۰تومان
۷۵-دیه مضقه که بصورت گوشت درآمده است (شصت دینار)۲۸۸۰۰۰۰۰تومان

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *